Kontakt


Z rozhodnutia vedúceho Úradu vlády SR bola k 1. júlu 2011 Správa zariadení ÚV SR zrušená.

Všetky práva a povinnosti prechádzajú na  zriaďovateľa - Úrad vlády SR.