Poskytovanie informácií


Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Úrad vlády Slovenskej republiky zverejňuje informácie, ktoré má k dispozícii.

Postup pri poskytovaní informácií na Úrade vlády SR môžete nájsť na internetovej stránke organizácie www.vlada.gov.sk.