Verejné obstarávanie


SZ ÚV SR postupuje podľa v súčasnosti platného zákona č. 25/2006 Z.z. o verejenom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s týmto zákonom sú zadávané zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.

Aktuálne prebiehajúce postupy vo verejnom obstarávaní:

Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou a e-Aukcie Správa zariadení ÚV SR
Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou a e-Aukcie Úrad vlády SR

verejné súťaže
užšie súťaže
rokovacie konania
súťažné dialógy

zadávanie nadlimitných zákaziek na poskytnutie neprioritných služieb použitím postupu zadávania podprahových zákaziek

zadávanie podprahových zákaziek


Aktuálne

01.06.2011 - Kancelársky papier A4, A3

11.05.2011 - Kancelárske potreby

19.04.2011 - Čistiace a hygienické potreby


 

Ukončené verejné obstarávania