Účelové a Rekreačné zariadenia


Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky spravuje v súčasnom období tieto účelové a rekreačné zariadenia: