10.02.2015

Nové Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii Blokového grantu

Dňa 9. februára 2015 boli vedúcim Úradu vlády SR schválené Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii Blokového grantu verzia 1/2015, ktoré nadobudli účinnosť dňa 10. februára 2015. Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii Blokového grantu verzia 1/2015 sú zverejnené v časti „Dokumenty“.