01.07.2013

Verejné obstarávanie v rámci realizácie projektu Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

Dňa 29.6.2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie ponúk pre predmet zákazky "Vzdelávacie kurzy v rámci projektu Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa"