24.05.2013

Nové znenie Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii projektu pre individuálne projekty

Dňa 23.5.2013 nadobudli platnosť a dňa 24.5. 2013 nadobudli účinnosť Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu k Zmluve o realizácii projektu verzia 1/2013. Tieto sú rovnako zverejnené na stráne www.swiss-contribution.sk v časti dokumenty.