11.05.2015

7. Výročné stretnutie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Dňa 16.04.2015 sa v Účelovom zariadení Úradu vlády SR v Košiciach uskutočnilo už v poradí 7. Výročné stretnutie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce za účasti veľvyslanca  Švajčiarskej konfederácie  ako aj zástupcov Švajčiarskej konfederácie, Úradu vlády SR v pozícii Národného kontaktného bodu a zástupcu Orgánu pre audit.

V rámci Výročného stretnutia bola prerokovaná implementácia Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce za rok 2014 a zároveň bola zo strany Švajčiarskej konfederácie schválená  Výročná správa Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce za rok 2014. Zúčastnené strany ohodnotili Výročné stretnutie ako úspešné a potvrdili pokračujúcu úzku spoluprácu a výmenu informácii ako dôležité podmienky pre úspešnú implementáciu projektov realizovaných v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej.

Podrobnejšie informácie o realizácii jednotlivých projektoch nájdete vo Výročnej správe Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce za rok 2014.