05.06.2013

Verejné obstarávanie v rámci projektu Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR

Dňa 4.6.2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre predmet zákazky "Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR - prístroje II“.