24.06.2013

Oprava Prílohy č. 2 k Priebežnej správe o projekte pre individuálny projekt

Upozorňujeme Konečných prijímateľov, že z dôvodu chybného vzorca vo formulári Prílohy č. 2 k Priebežnej správe o projekte pre individuálny projekt (Sumarizačný hárok mzdových výdavkov) bol daný formulár opravený a opätovne zverejnený na stránke www.swiss-contribution.sk v časti "Dokumenty".  
Za možné vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.