11.03.2015

Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na rok 2015

V súlade s Usmernením pre publicitu a informovanosť ŠFM, verzia 2.0 je na kalendárny rok 2015 zostavený Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorý obsahuje dôležité udalosti projektu a Programu, ako aj prehľad komunikačných nástrojov a komunikačných kanálov pre danú udalosť. Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na kalendárny rok 2015 sa bude priebežne aktualizovaný zverejňovať na stránke www.swiss-contribution.sk v časti aktuality.