09.04.2015

Sedemnáste zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus

Dňa 19. marca 2015 sa v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave konalo sedemnáste zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre Švajčiarsky finančný mechanizmus. Predmetom zasadnutia bolo schválenie Výročnej správy o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v Slovenskej republike za rok 2014.

Uznesením č. 17 zo dňa 19. marca 2015 Národný monitorovací výbor pre Švajčiarsky finančný mechanizmus schválil Výročnú správu o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v Slovenskej republike za rok 2014.