03.06.2015

Medzinárodná konferencia Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce s názvom „Prírodný turizmus a regionálny rozvoj“

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce organizuje v spolupráci s Kanceláriou švajčiarskeho príspevku Medzinárodnú konferenciu Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce s názvom „Prírodný turizmus a regionálny rozvoj“, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. – 23. júna 2015 v meste Vysoké Tatry.

Konferencia je určená pre odbornú verejnosť a prezentácie budú realizované v nasledovných tematických blokoch:

·   Udržateľný turizmus a regionálny rozvoj v chránených územiach

·   Regionálne produkty ako nástroj integrovanej ochrany prírody

·   Partnerstvá ako základ regionálneho rozvoja

·   Kvalita a inovácia v prírodnom turizme

·   Budúcnosť udržateľného turizmu v Karpatoch

·   Ako byť iný a úspešný

·   Perspektívy rozvoja prírodného turizmu

 

So svojimi príspevkami v rámci konferencie vystúpia zástupcovia nasledovných inštitúcií:

·   Centrum pre udržateľný rozvoj a životné prostredie, Univerzita v Berne

·   Štátna ochrana prírody SR

·   Biosférická rezervácia Entlebuch

·   OZ Pronatur

·   Ekonomická fakulta UMB

·   Obec Stratená

·   Technická univerzita v Rapperswil

·   Združenie švajčiarskych parkov

·   Severný Spiš - Pieniny

·   Karpatský Euroregión

·   UNEP-GRID Warsaw

·   Inštitút turizmu, Univerzita aplikovaných vied v Luzerne

·   Združenie Tokajská vínna cesta

·   Obec Zemplínske Hámre

·   Ministerstvo životného prostredia SR

·   Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

·   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

·   Nadácia EKOPOLIS

·   SACR

 
Výstupy z konferencie budú zverejnené na web stránke
www.swiss-contribution.sk.