10.06.2013

Verejné obstarávanie v rámci projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch

Dňa 25.5.2013 bola vo vestníku verejného obstarávania zverejnená výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky „Publikácia Svet Karpát“.