05.06.2015

Aktualizovaný Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na rok 2015

Aktualizovaný Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce ku dňu 5. júna 2015.