03.07.2013

Verejné obstarávanie v rámci projektu Slovenský raj - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa

Dňa 2.7.2013 bola vo vestníku verejného obstarávania zverejnená výzva na predkladanie ponúk pre predmet zákazky "Drobný dlhodobý hmotný majetok a interierové zariadenie pre TIC"