03.07.2013

Verejné obstarávanie v rámci projektu Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba

dňa 2.7.2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení výzvy na predkladanie ponúk pre predmet zákazky "Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba"