05.06.2013

Verejné obstarávanie v rámci projektu Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa

Dňa 5.6.2013 bolo vo vestníku verejného obstarávania zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre predmet zákazky "Biela a čierna technika pre projekt Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa".