17.03.2015

Aktualizovaný Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Aktualizovaný Plán publicity a informovanosti projektov a Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce ku dňu 16. marca 2015.