Priame zadania


V rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce nie sú v súčasnosti vyhlásené žiadne priame zadania.