Rómske symboly


Rómska vlajka

Na používaní rómskej vlajky sa dohodli delegáti prvého Svetového  rómskho  kongresu zo štrnástich krajín, ktorí sa stretli  v apríli 1971 v Londýne, kde  založili Svetovú rómsku úniu.

 vlajka

Rómska vlajka pozostáva z dvoch pruhov - spodného zeleného, symbolizujúceho prírodu a horného modrého, predstavujúceho oblohu. V strede sa nachádza červené vozové koleso so šestnástimi špicami. Keďže také isté koleso je aj na štátnej vlajke Indie, Rómovia sa týmto spôsobom prihlásili ku krajine, z ktorej ich predkovia odišli pred tisícročím.

Rómska hymna

Za rómsku hymnu sa považuje romská pieseň "Gejžem, gejžem" známá tiež pod názvami "Gežem, Gežem", "Djelem, Djelem", "Opre Roma", "Romale, čhavale" a pod. Za rómsku hymnu ju vyhlásili  v roku  1971 na 1. Mezinárodnom zjazde IRU v Orpingtonu vo Vežkej Británii.

Melódie rómskej  hymny pochádza zo starobylej piesne známej  pôvodne v Rumunsku a Srbsku v prvej  polovici  20. storočia. V roku  1968 režisér Alexandar Petrovič použil jej melodiu otextovanou romským hudebníkem Jarkom Jovanovičem vo filme Nákupca peria.

Rómska hymna často znie na stretnutia rómskych aktivistov alebo pri  oslavách Medzinárodného dňa  Rómov.

Text hymny
(Jedna z mnohých variant):

Gežom, gežom, lungone dromenca,
Malaďižom bachtale Romenca.
Aj, Romale, aj čhavale.
Aj, Romale, aj čhavale.

Aj, Romale, khatar tumen aven?
Le cerhenca, bachtale dromenca?

The man esas bari famižija,
Murdarďa la e kaži legija.

Aven manca sa lumake Roma
Kaj phuterde le Romenge droma.

Ake vrjama – uši Rom akana
Amen chuas the mištes keraha.
Aj Romale, aj čhavale,
Aj Romale, aj čhavale.

Slovenský preklad:

Šiel som, šiel som
Šiel som, šiel som, dlhými cestami
Stretol som  sa so šastnými Rómami.

O, Rómovia, o chlapci,
O, Rómovia, o chlapci,

O, Rómovia, odkkiaž  prichádzate?
So  stanmi, po šastných cestách?

Aj ja som mal  vežkú  rodinu.
Zabila ju  čierna légia.

Poďte so  mnou, Rómovia celého sveta.
Kde sa otvorili  cesty Rómom.

Teraz  je tá  chvíža – povstaň člověče
Vyskočíme a bude dobre.
O, Rómovia, o chlapci,
O, Rómovia, o chlapci.

(Zdroj: Wikipedia otvorená encyklopédia)