PHARE Predvstupová pomoc EÚ a bilaterálna spolupráca
Prechodný fondNárodný program PhareTwinningProgram (CBC)Tendre a výzvyHorizontálne programyKomunitárne programyISPASAPARDMonitorovanie programovHodnotenieHLWGBilaterálna a multilaterálna spolupráca DokumentyIné stránkyKontakt

Finančné memorandá


Štruktúra finančného memoranda - popis jednotlivých častí
Dátum podpisov finančných memoránd PHARE

© Úrad vlády SR 2005 - 2011 Powered by: SysCom