PHARE Predvstupová pomoc EÚ a bilaterálna spolupráca
Prechodný fondNárodný program PhareTwinningProgram (CBC)Tendre a výzvyHorizontálne programyKomunitárne programyISPASAPARDMonitorovanie programovHodnotenieHLWGBilaterálna a multilaterálna spolupráca DokumentyIné stránkyKontakt

Kontakt


Vaše otázky a materiály posielajte na adresu:

oripes@vlada.gov.sk

Sídlo SRIZFP ÚV SR:
Štefánikova 2
Bratislava
Telefón: 02/57295 501
Fax: 02/ 54434 730
 
Poštová adresa SRIZFP ÚV SR:
sekcia riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci ÚV SR
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Adresa ORIPES ÚV SR:
odbor riadenia a implementácie pomoci ES
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 29
813 70 Bratislava
Telefón: 02/57295 639
Fax: 02/57295 657
E-mail: oripes@vlada.gov.sk


Adresa ÚV SR:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111
Fax: 02/524 97 595
E-mail: urad@vlada.gov.sk

Správca web stránok:
E-mail: web@vlada.gov.sk

Prehľad organizačných štruktúr predvstupovej pomoci EÚ v SR

Enlargement Address Book (Adresár rozširovania EÚ) - angl. verzia

© Úrad vlády SR 2005 - 2011 Powered by: SysCom