PHARE Predvstupová pomoc EÚ a bilaterálna spolupráca
Prechodný fondNárodný program PhareTwinningProgram (CBC)Tendre a výzvyHorizontálne programyKomunitárne programyISPASAPARDMonitorovanie programovHodnotenieHLWGBilaterálna a multilaterálna spolupráca DokumentyIné stránkyKontakt

Prechodný fond


Prechodný fond (Transition Facility) bol vytvorený Európskou úniou s cieľom podporiť projekty budovania inštitúcií v období rokov 2004 - 2006. Úlohou Prechodného fondu je pokračovať v posilňovaní administratívnych kapacít nových členov únie, ktoré nesú zodpovednosť za implementáciu a uplatňovanie komunitárnej legislatívy.

Dokument PDFZoznam riadiacich programových pracovníkov


Programové dokumenty

Programovanie Prechodného fondu 2006

 

Programovanie Prechodného fondu 2005

Programovanie Prechodného fondu 2004

© Úrad vlády SR 2005 - 2011 Powered by: SysCom