PHARE Predvstupová pomoc EÚ a bilaterálna spolupráca
Prechodný fondNárodný program PhareTwinningProgram (CBC)Tendre a výzvyHorizontálne programyKomunitárne programyISPASAPARDMonitorovanie programovHodnotenieHLWGBilaterálna a multilaterálna spolupráca DokumentyIné stránkyKontakt

Tendre a výzvy implementačných agentúr pre program PHARE a Prechodný fondTendre a výzvy implementačných agentúr pre program PHARE a Prechodný fond
Verejné obstarávanie v rámci implementácie projektov predvstupovej pomoci sa do 30. 04. 2004 riadilo pravidlami stanovenými v Praktickej príručke postupov kontrahovania PHARE, ISPA a SAPARD (PRAG).

V termíne od 01. 05. 2004 do 18. 10. 2004 sa verejné obstarávanie a uzatváranie zmlúv pre program PHARE riadili Príručkou pre granty a verejné obstarávanie pre predvstupové nástroje (GGAPP).

Od 19. 10. 2004, kedy bol Slovenskej republike zo strany Európskej komisie udelený súhlas na realizáciu projektov PHARE a Prechodného fondu v podmienkach rozšíreného decentralizovaného implementačného systému (EDIS) sa verejné obstarávanie a uzatváranie zmlúv riadi Zákonom 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Za administratívne a finančné aspekty realizácie projektov PHARE a Prechodného fondu (výberové konania, udeľovanie kontraktov, realizáciu platieb, vedenie finančných záznamov a výkazníctvo) zodpovedajú implementačné agentúry (CFKJ, APRR a NARMSP).

© Úrad vlády SR 2005 - 2011 Powered by: SysCom