PHARE Predvstupová pomoc EÚ a bilaterálna spolupráca
Prechodný fondNárodný program PhareTwinningProgram (CBC)Tendre a výzvyHorizontálne programyKomunitárne programyISPASAPARDMonitorovanie programovHodnotenieHLWGBilaterálna a multilaterálna spolupráca DokumentyIné stránkyKontakt

Priebežné hodnotenie

26.02.2009
Tematická správa - projekty PF viacerých prijímateľov a projekty PF s medzisektorovým vplyvom
25.02.2009
Prezentácia k tematickej správe - projekty PF viacerých prijímateľov a projekty PF s medzisektorovým vplyvom
19.12.2008
Zhrnutie priebežného hodnotenia programu Prechodný fond
19.12.2008
Priebežné hodnotenie programu Prechodný fond
31.07.2008
Tematická správa - implementácia twinningových projektov a účasť slovenských expertov na twinningových aktivitách v zahraničí
29.07.2008
Prezentácia k tematickej správe - implementácia twinningových projektov a účasť slovenských expertov na twinningových aktivitách v zahraničí
30.06.2008
Zhrnutie priebežného hodnotenia programu Prechodný fond
30.06.2008
Priebežné hodnotenie programu Prechodný fond
10.10.2007
Sumárna hodnotiaca správa programu Prechodný fond
24.07.2007
Zhrnutie sektora hospodárska a sociálna súdržnosť
24.07.2007
Priebežné hodnotenie sektora hospodárska a sociálna súdržnosť
03.07.2007
Zhrnutie sektora rozvoj vnútorného trhu
03.07.2007
Priebežné hodnotenie sektora rozvoj vnútorného trhu
20.06.2007
Sumárna hodnotiaca správa programu Prechodný fond
01.05.2007
Prezentácia na školenie o indikátoroch dosahovania výsledkov + Príloha 1 a Príloha 2 (máj 2007)

© Úrad vlády SR 2005 - 2011 Powered by: SysCom