Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky


ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Oddelenie verejného obstarávania
Námestie slobody č.1, 813 70 Bratislava

"zverejnené na verejne prístupnom mieste"


Vec: Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ oznamuje, že

r u š í

podľa § 46 ods. 1 písm. c) zákonač. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) použitý postup zadávania zákazky, ktorého predmetom zákazky je „Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb “ (výzva na predkladanie ponúk zo dňa 30.07.2009 uverejnená na stránke verejného obstarávateľa www.vlada.gov.sk, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania VVO 146/2009 zo dňa 31.07.2009 zn. 04259-MSS).

Verejný obstarávateľ pri opakovanom zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky použije postup zadávania podprahových zákaziek v súlade s ustanovením § 25 ods. 2 písm. b) zákona.

V Bratislave, dňa 12.10.2009


Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády SR