Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Obmedzenie prístupu k informáciám - upozornenie


Obmedzenie prístupu k informáciám

 1. ÚV SR neposkytne informácie:
  • podliehajúce ochrane utajovaných skutočností,
  • týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby,
  • týkajúce sa obchodného tajomstva,
  • odovzdané osobou, ktorej zákon takúto povinnosť neukladá, pokiaľ so sprístupnením informácie táto osoba nesúhlasila,
  • týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní.
 2. Gestor vylúči z informácie, ktorú má sprístupniť, tie jej časti, ktoré nemožno sprístupniť a zostávajúcu časť sprístupní.