Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Šablóny a vzory


(v súvislosti s metodickým pokynom)

šablóna - vzor - Obal materiálu do vlády
šablóny a vzory - Návrhy uznesení šablóny vzory
šablóna - vzor - Návrh záznamu z rokovania vlády
šablóna - vzor - Vyhlásenie
šablóna - vzor - Predkladacia správa
šablóna - vzor - Návrh uznesenia NR SR vzor
šablóna - vzor - Materiál
šablóna - vzor - Dôvodová správa (všeobecná časť)
šablóna - vzor - Dôvodová správa (osobitná časť)
šablóna - vzor - Doložka zlučiteľnosti
šablóna - vzor - Tabuľka zhody
šablóna - vzor - Doložka prednosti
šablóna - vzor - Doložka vybraných vplyvov
šablóna - vzor - Prílohy
šablóna - vzor - Aproximačná príloha
šablóna - vzor - Návrh vykonávacích predpisov
šablóna - vzor - Pripomienky (za rezort)
šablóna - vzor - Vyhodnotenie pripomienkového konania
šablóna - vzor - Návrh komuniké
šablóna - vzor - Obal materiálu do NR SR
šablóna - vzor - Obal materiálu do NR SR s návrhom uznesenia
šablóna - vzor - Obal materiálu do NR SR s obsahom materiálu

šablóna - vzor - Oznam o materiále na pripomienkové konanie (pre e-mailové zasielanie)
šablóna - vzor - Oznam o materiále na pripomienkové konanie (pre písomné zasielanie)

šablóna - vzor - Rozdeľovník

šablóna - vzor - Žiadosť o vypočutie zvukového záznamu

šablóna - vzor - Hlásenie o plnení úloh z uznesenia vlády SR

šablóna - vzor - Informácie o verejných odpočtoch podriadených organizácií

šablóna - vzor - Formulár prizvanej osoby

#