Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Smernice


21.03.2011
Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky číslo 2/2011 zo dňa 17. 3. 2011, ktorou sa mení smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 6/2008 zo dňa 1.9.2008 o režimových opatreniach v objekte ÚV SR v znení neskorších smerníc
08.11.2010
Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky číslo 6/2010 zo dňa 8.11.2010 o niektorých postupoch v pripomienkovom konaní + Príloha: Formulár na predkladanie a vyhodnotenie pripomienok v internom pripomienkovom konaní
08.09.2010
Smernica č. 5/2010 zo dňa 8. septembra vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky o verejnom obstarávaní
23.08.2010
Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky číslo 3/2010 zo dňa 23.augusta 2010 o vybavovaní sťažností
02.02.2010
Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky číslo 2/2010 zo dňa 1. februára 2010 o obehu účtovných dokladov a neúčtovných dokladov
02.09.2008
Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky číslo 6/2008 zo dňa 1. 9. 2008 o režimových opatreniach v objekte Úradu vlády Slovenskej republiky
17.10.2007
Smernica vedúceho Úradu vlády SR č. 9 zo dňa 17. októbra 2007 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
13.08.2007
Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 8 zo dňa 13. augusta 2007, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky číslo 2/2007 zo dňa 14.2. 2007 o príprave, schvaľovaní a vydávaní interných predpisov
15.05.2007
Smernica vedúceho Úradu vlády SR číslo 6/2007 zo dňa 15. mája 2007 o sprístupňovaní informácií fyzickým osobám a právnickým osobám
14.02.2007
Smernica vedúceho Úradu vlády SR číslo 2/2007 zo dňa 14.2.2007 o príprave, schvaľovaní a vydávaní interných predpisov + Dodatok
08.12.2006
Smernica č. 4 pre čerpanie finančných prostriedkov z finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu na technickú asistenciu pre implementáciu finančných mechanizmov
13.11.2006
Smernica č.3, ktorou sa vydáva Štatút hodnotiacej komisie pre hodnotenie a výber projektov predložených sekcii ľudských práv a menšín ÚV SR, ktorý je vnútroštátnym vykonávacím orgánom v rámci Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých
01.10.2005
Smernica o poskytovaní paušálnych náhrad cestovných výdavkov za miestnu pravidelnú verejnú dopravu
01.10.2005
Smernica upravujúca prípravu, realizáciu, vyhodnotenie a kontrolu tuzemských pracovných ciest na Úrade vlády Slovenskej republiky
29.10.2004
Smernica upravujúca prípravu, realizáciu, vyhodnocovanie a kontrolu zahraničných pracovných ciest na Úrade vlády SR + Dodatok
22.03.2004
Smernica vedúceho ÚV SR, o finančnom riadení a finančnej kontrole na Úrade vlády SR + Dodatok č.1, Dodatok č.2
20.11.2003
Smernica vedúceho ÚV SR, ktorou sa upravuje pripomienkové konanie na Úrade vlády Slovenskej republiky + Dodatok
18.01.2001
Smernica č.2 o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely na Úrade vlády SR
22.01.1997
Smernica č. 5 ÚV SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci