Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Riadiaci orgán pre OP TP


Uznesením vlády č. 832 zo dňa 8. 10. 2006 bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) schválené vládou SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc a Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán a orgán auditu. V súvislosti s delimitáciou MVRR SR podľa zákona č. 37/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, prešli kompetencie v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov EÚ a riadenia Operačného programu Technická pomoc od 1. 7. 2010 z MVRR SR na Úrad vlády SR.
V zmysle zákona č. 403/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov prešli od 1. 1. 2011 kompletencie v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z ÚV SR na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR.

Funkcie riadiaceho orgánu v súčasnosti zabezpečuje na MDVRR SR, sekcia koordinácie fondov EÚ, odbor riadenia a implementácie Operačného programu Technická pomoc.