Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Hospodárska rada vlády SR


Hospodárska rada je poradným, iniciatívnym, koordinačným a konzultatívnym orgánom vlády SR.

Členmi Hospodárskej rady sú predstavitelia ústredných orgánov štátnej správy, zástupcovia inštitúcií, ktoré plnia významné úlohy v oblasti hospodárskej politiky a renomovaní odborníci z oblasti ekonomickej teórie a praxe a vymenúva ich vláda na návrh predsedu Hospodárskej rady. Činnosť Hospodárskej rady je upravená štatútom a rokovacím poriadkom.

Hospodárska rada má 21 členov a schádza sa spravidla raz za štvrťrok. Predmetom rokovania Hospodárskej rady sú materiály strategického a koncepčného charakteru pre prípravu a formovanie hospodárskej politiky vlády. Z každého zasadnutia Hospodárskej rady sa vyhotovuje záznam, ktorý sa uverejňuje na internete.

#