Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Prepis spoločnej tlačovej konferencie predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomíra Vážneho o prioritách rozvoja cestnej infraštruktúry, uskutočnenej 12. júla 2007


tlačový tajomník
Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na brífingu po skončení rokovania ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomíra Vážneho s premiérom Slovenskej republiky Robertom Ficom. O krátke zhodnotenie rokovania poprosím najskôr pána premiéra.

Robert Fico, predseda vlády
Ďakujem pekne, vážené dámy a páni, hlavnou témou rozhovoru, ktorý som mal s pánom ministrom, bola výstavba diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku. V programovom vyhlásení vlády, ktoré bolo schválené v roku 2006, je záväzok vlády Slovenskej republiky vytvoriť podmienky na výstavbu a sprevádzkovanie 100 km diaľnic a rýchlostných ciest. Toto je záväzok, ktorý sme prijali ako celá vládna koalícia v roku 2006. Sme toho názoru vo vláde Slovenskej republiky, že je potrebné sprísniť tieto podmienky, ktoré sme schválili v roku 2006 a urobiť všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby sa nám podarilo v roku 2010 spojiť Bratislavu a Košice jedným systémom diaľnic a rýchlostných komunikácií. Zdá sa, že tento cieľ s výnimkou jedného veľkého tunela, ale máme alternatívne riešenie, je realizovateľný, ja som práve o týchto alternatívnach s pánom ministrom dopravy dnes hovoril. Záujem vlády Slovenskej republiky urýchliť výstavbu diaľnic bude sprevádzaný určitými opatreniami, ktoré chceme prijímať už od prvých zasadnutí vlády, ktoré budú v auguste. Je predovšetkým veľmi dôležité, aby sme si v auguste na zasadnutí vlády Slovenskej repuliky schválili absolútne priority, pokiaľ ide o diaľnice a rýchlostné komunikácie tak, aby plynulé prepojenie Bratislavy a Košíc bolo možné do roku 2010 zrealizovať. Po druhé, je potrebné prijať osobitný zákon, na základe ktorého by ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... stavebného úradu pre vybrané úseky diaľnic a rýchlostných komunikácií zohrávalo ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, teda mali by sme osobitný režim, pokiaľ ide o územné plánovanie a pokiaľ ide o stavebné povolenie. Verím, že tento zákon sme schopní pripraviť tak, aby bol účinný od 1. januára 2009. Ako dobre viete, určitá forma urýchlenia procesov pri výstavbe diaľnic už bola schválená na základe návrhu, ktorý predložil pán minister a ktorý skrátil lehoty povedzme zo siedmich – ôsmich rokov asi na dva a pol, na tri roky, teraz sa pripravuje pokračovanie v tomto procese a ďalší návrh v tomto duchu predkladá minister výstavby a regionálneho rozvoja, pán Janušek. My však hovoríme o osobitnom stavebnom úrade, ktorý by pôsobil na ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií a ktorý by rozhodoval o vybraných diaľničných úsekoch a rýchlostných komunikáciách. Tretie rozhodnutie veľmi vážne je financovanie diaľnic cez PPP projekty, teda partnerstvo medzi súkromným a verejným sektorom, kde začína určité rokovanie s viacerými možnými koncesionármi, ktorí by prichádzali do úvahy, pretože myslíme si, že je potrebné stavať, je potrebné stavať za rozumné ceny, ale v podstatne rýchlejšom tempe, ako to bolo doteraz. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií ma informoval o všetkých úsekoch - v akom sú stave, v akom štádiu sa nachádzajú, aké alternatívy sú najvhodnejšie na plynulé prepojenie Bratislavy a Košíc, s tým, že máme záujem dosiahnuť významý posun aj pokiaľ ide o prepojenie Bratislavy a Zvolena. Ide najmä o úsek medzi Nitrou a Hronským Beňadikom, veď všetci tam chodíme a vieme, ako to tam vyzerá, a veríme, že do roku 2010 budú môcť ľudia na Slovensku vidieť posun aj v tejto oblasti. Opakujem - vyžaduje to však nielen verejné zdroje, ktoré máme pravidelne plánované v štátnom rozpočte, nielen zdroje, s ktorými rátame v súvislosti s využívaním fondov z Európskej únie, ale vyžaduje sa aj nová forma financovania diaľnic a rýchlostných komunikácií cez PPP projekty. Využijeme teraz nasledujúce týždne, ktoré sú pred nami tak, aby 8. augusta sme sa pravdepodobne, ak všetko pôjde podľa našich predstáv, mohli prvýkrát zaoberať na vláde Slovenskej republiky aktualizáciou našich priorít v oblasti diaľnic a rýchlostných komunikácií. Toľko k tomuto stretnnutiu, ktoré malo výsostne pracovný charakter.

Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Ja len stručne, viac-menej pán premiér povedal všetky problémy, ktoré s tým súvisia, som veľmi rád, že urýchlená výstavba diaľnic a rýchlostných ciest sa stáva prioritou predsedu vlády a takisto vlády ako celej. Samozrejme, potrebujeme to potvrdiť tým uznesením vlády, tento scenár, ktorý tu bol teraz prezentovaný, ktorý by sa mal udiať v prvej polovici augusta, a tie problémy tu už takisto boli prednesené, to znamená - riešiť novelu stavebného zákona, špeciálne na tieto vybrané trasy, urýchlene doriešiť tendrové podmienky a feasibility study s poradcom na výber PPP koncesionára a ten harmonogram je ten, že nevyhnutne potrebujeme, aby koncesionár začal realizovať svoju činnosť na jar 2008. Vtedy je za splnenia týchto podmienok reálne ukončenie týchto vyšších úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ako sme zadefinovali v programovom vyhlásení vlády do roku 2010.

Jana Holéciová, Pravda
Ja by som chcela teda poprosit, že či môžete povedať asi koľko kilometrov na trase medzi Žilinou a Košicami ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... do roku 2010, že sa nám podarí postaviť z tých chýbajúcich a odkiaľ zoberiete peniaze ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... Potom by ma zaujímala druhá otázka – vy ste pripravili materiál o tom, ako sa budú stavať diaľnice do roku 2010 a väčšina tých úsekov na tejto trase má byť hotová v roku 2013 - to znamená, že tento materiál prerobíte alebo čo sa s ním vôbec teraz bude diať? Vieme, že ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... ešte stále je na pripomienkovacom konaní ten materiál. A tretia otázka - ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... v akom rozsahu, na koľko kilometrov viete predstaviť?

Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
V zásade sa jedná o rozsah úsekov na diaľnici D1 cca. 95 km, ktoré chceme riešiť formou PPP, takisto na trase R1, kde už bol spomínaný Nitra – Selenec a Selenec – Hronský Beňadik, je cca. 43 km. Toto mienime spustiť cez koncesie formou PPP, čo sa týka aktualizovaného projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest - sme sa na poslednej vláde dohodli s pánom premiérom, že tento materiál ešte odsunieme a aktualizujeme tieto nové poznatky, pretože podľa toho scenára by sme nedospeli s touto novou víziou.

redaktorka
Koľko tam je ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... z tých chýbajúcich, vyše 100 do Košíc budeme mať do roku 2010?

Robert Fico, predseda vlády
Pani redaktorka, je programové vvyhlásenie vlády, tak si to dobre prečítajte. Programové vyhlásenie vlády hovorí, že vláda Slovenskej republiky chce vytvoriť podmienky na výstavbu a sprístupnenie 100 km diaľnic a rýchlostných komunikácií. Toto je náš záväzok, to je záväzok, ktorý sa týka vládnej koalície. ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... chceme urobiť viac. Či to bude 105,432 metrov alebo to bude 108,741, to sa v tomto okamihu naozaj povedať nedá, pretože rokujeme s koncesionármi, hľadáme všetky možnosti. Podstatný je záväzok vlády. Ten bude naplnený v každom prípade - 100 km diaľnic a rýchlostných komunikácií do roku 2010. Všetko, čo bude navyše, je navyše, je pozitívne, takže nehľadajte v tom zase nejaké čertove plány. Jednoducho, máme záujem urýchliť prepojenie Bratislavy a Košíc a robíme všetko pre to, vrátane tých osobitných opatrení, ktoré teraz pán minister naznačil.

Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Ja len k tomu financovaniu: bola asi ešte otázka, to znamená, že tie úseky, ktoré sú teraz rozostavané, respektíve pripravené na rozostavanie, by dobehli tak, ako sú naplánované, v kombinácii štátne zdroje a európske zdroje, a tieto úseky, ktoré som teraz povedal, chceme riešiť formou PPP, by boli osobitne financované cez koncesiu, čo zase určujú pravidlá PPP.

redaktor, Markíza
Chcem sa opýtať pána premiéra, respektíve pána Vážneho, o akom tuneli pán premiér hovoril, o tom druhom, predpokladám, že asi medzi Žilinou a Martinom, a aká alternatívna trasa teda by bola možná, ak je to ten tunel, lebo už tam sa vykopala tá štôlňa, že či by to skrátka nebolo potom zbytočné ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)...

Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Zdôrazniť chcem to, že, aj pán premiér to povedal, ale chcem to zdôrazniť, že neopúšťame túto trasu, ale pre urýchlenosť prepojenia Bratislavy a Košíc ju odďaľujeme. To znamená - v krátkej dobe sa zaháji aj táto stavba, konkrétne sa jedná o úsek Hričovské Podhradie – Dubná Skala, v ktorom je aj tento úsek Višňové – Dubná Skala, to je ten tunel najdlhší, ktorý spomíname. Alternatívne riešenie znamená využiť súčasný obchvat Žiliny a urýchlene dobudovať Žilina – juhovýchod, to znamená - ľudovo to nazvem, pri Tescu v Žiline až po Strečno a od Strečna po Dubnú Skalu. A od Dubnej Skaly pokračovať v súčasne zadefinovanej trase D1 ďalej na východ.

Robert Fico, predseda vlády
...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... prepojenie Bratislavy a Košíc s tým, že tento úsek, samozrejme, zostáva naďalej reálny a bude sa stavať ďalej, ale keď máte tunel, ktorý má mať 7,5 km, technicky nie ste schopní ten tunel postaviť za dva roky a to ani nebol záujem vlády Slovenskej republiky. My chceme sprístupniť prepojenie Bratislavy a Košíc do roku 2010 a toto riešenie, ktoré ponúka ministerstvo dopravy, je realizovateľné do roku 2010.

Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Ešte dopoviem, čo sa týka tunela a štôlne v tomto tuneli, tak tú nikto nezoberie ani neznehodnotí, tá štôlňa nepýta jesť, akurát počká možno 2 – 3 roky, kým sa využije, a vlastne v tej cenovej úrovni, v ktorej bola postavená, tak je ešte lacnejšia, ako by sa robila dnes.

Rado Tomek, Bloomberg
Keby ste mohli, pán minister, poprosím vás, trošku bližšie ten harmonogram, ktorý ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... že by koncesionár mal začať pracovať na jar - kedy teda vyzvete ten tender, kedy by ste chceli mať toho koncesionára vybratého? A druhá otázka – aká je vaša predstava o mýte na tých úsekoch diaľnic, ktoré sa budú prevádzkovať v PPP.

Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Jasné, na tú prvú otázku vám odpoviem tak, že jednoducho musí to byť potvrdené uznesením vlády Slovenskej republiky, tento scenár. My ale už nepretržite robíme na tomto scenári, aby sme to stihli, a vyžaduje to december, najneskôr január – podpis zmluvy s koncesionárom tak, aby on za tri mesiace, kým skončí zima, si pripravil tie základné podmienky a aby na jar ozaj, keď už sa dá robiť v teréne, mohol začať fyzicky prácu realizovať.

Robert Fico, predseda vlády
Politicky, ak dovolíte, pokiaľ ide o platenie diaľnic, tak vláda Slovenskej republiky nemá záujem meniť spôsob platenia diaľnice diaľničnou známkou, ja viem, ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... že táto vláda nesúhlasila so zvýšením ceny diaľničnej známky na rok 2007, čiže naďalej ľudia, ktorí budú jazdiť po diaľniciach, bez ohľadu na to, že či tieto diaľnice budú postavené cez PPP projekty alebo budú postavené cez verejné zdroje, budú jazdiť na diaľničné známky. Jediné, čo bude zavedené, bude elektronické mýto pre nákladné autá. Ale to je vec ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... áut, to sa zrealizuje v krátkom čase.

Rado Tomek, Bloomberg
A koncesionár bude mať nejaký podiel potom dohodnutý z toho?

Robert Fico, predseda vlády
Pozrite sa, koncesionár - zoberte to tak, že je to prakticky ako keby si štát zobral úver, prakticky je to takýto systém.

Rado Tomek, Bloomberg
Ale myslel som ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... pre tú osobnú dopravu - alebo jeho jediný zárobok budú potom nákladné automobily?

Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Ten scenár nám odpovie feasibility study, ktorú robíme, ale v zásade je možné aj osobitné mýto pre koncesionára prideliť, ale záujmom vlády Slovenskej republiky nie je zavádzať osobitné mýto, ale udržať to mýto, ktoré je definované teraz, to znamená - nezdražovať tie úseky, ktoré budú postavené formou PPP projektov.

Robert Fico, predseda vlády
Nevyberajte ešte peniaze od ľudí, pokiaľ nie sú postavené diaľnice, vás poprosím. ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)...

redaktor, Slovenský rozhlas
Pán premiér, chcem sa spýtať, keď to bude teda ešte väčšou prioritou než to je, či už máte ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... naviac zo štátneho rozpočtu by to malo stáť a na úkor prípadne čoho by to malo ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)...

Robert Fico, predseda vlády
Pán redaktor, ak sledujete politiku na Slovensku, a dúfam, že ju sledujete, viete, že vláda Slovenskej republiky chce zaviesť euro 1. januára 2009. Rovnako by ste mali vedieť, že bude významne klesať deficit verejných financií. Keď v roku 2008 predpokladáme deficit na úrovni 2,4 %, dokonca menej, a potom deficit v roku 2009 na úrovni okolo 1,8 %. My predpokladáme, že z verejných zdrojov plus zo zdrojov, ktoré majú prísť z fondov, by sa malo ročne vynakladať okolo 18 - 19 mld. Sk, teda dohromady verejné zdroje a zdroje z fondov, to sú zdroje, ktoré sú reálne, nad toto jednoducho zdroje nemáme. Aj preto, ak chceme hovoriť o urýchlení výstavby diaľnic, nemôžeme sa spoliehať iba na zdroje verejné a na zdroje z fondov, to je málo - to by sme boli schopní naplniť záväzok vlády 100 km diaľnic a rýchlostných komunikácií, ako to je napísané v programovom vyhlásení vlády. Ak ale chceme stavať rýchlejšie, tak musíme hľadať iné zdroje. Preto prichádzame s variantom PPP projektov, takým, ako spomínal pán minister dopravy.

redaktor
Čiže ak to správne chápem, tak sa v tom nemení ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... ale to urýchlenie plánujete zo súkromných zdrojov.

Robert Fico, predseda vlády
Urýchlenie plánujeme v tom, že pokiaľ ide o PPP projekty, tak tie nám umožňujú zainvestovať do výstavby diaľnic tak, že nebude ohrozený ani Maastricht, pokiaľ ide o kritériá zavedenia eura, ale najpodstatnejšie pre vládu Slovenskej republiky je, že sa bude stavať, bude stavať - toto je naša absolútna priorita.

redaktorka, Hospodárske noviny
Možno otázka na pána ministra - ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... budú alebo určite budú. Ale čo stavebné kapacity, keď na stavebnom trhu na Slovensku dokážete zabezpečiť dostatok kapacít ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)...

Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Limitujúce faktory nevnímam ako stavebné kapacity, skôr sú tam tie krátke tunely, ktoré sú problémové, ale zatiaľ mám preverené, že sú realizovateľné v tomto časovom období. Momentálne ja vnímam obrovský pretlak stavebných kapacít, nielen slovenských, ale aj medzinárodných, v podstate každý týždeň sú u mňa ponuky, či už Chorvátsko, Francúzsko, rôzne nadnárodné konglomerácie, ktoré vedia takéto investície veľkého rozsahu zabezpečiť. Čiže nevnímam problém stavebných kapacít, ale samozrejme, jedná sa o európske kapacity, nie o slovenské kapacity.

Robert Fico, predseda vlády
Hovorili sme krátko o tomto s pánom ministrom, je jasná požiadavka, najskôr na 100 % využiť slovenské kapacity a až potom hľadať možnosti v zahraničí.

redaktor, denník Sme
Zaujíma ma – medzi Žilinou a Košicami je desať tunelov – a to chcete stihnúť za tri roky, keď Sitinu stavali tri roky a osem mesiacov? A druhá otázka je – prečo ste opäť pripravili zákon o vyvlastňovaní? A sú tam prvky, ktoré môžu ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... už len tým, že občan aj keď sa odvolá, tak na odvolanie sa ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... desať rokov. Čiže prečo ste znova pripravili zákon, respektíve pán Janušek z ministerstva výstavby, obdobný zákon ste mali v marci, myslím, že bol zamietnutý. Ďakujem.

Robert Fico, predseda vlády
Zmietnutý nebol, pokiaľ ide o to, či je niečo ústavné alebo neústavné, nechajme to na sudcov Ústavného súdu. Ja by som si nedovolil povedať, že toto je protiústavné alebo že je to také alebo onaké. Opäť, ak kladiete otázku, tak si veci naštudujte. Dnes existuje napríklad osobitný stavebný úrad v rámci rezortu ministerstva vnútra. Ten takisto môže realizovať stavby ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... pýtajú náhrady za pozemky a ďalšie a ďalšie veci. Čiže my inštitút špeciálneho stavebného úradu dnes máme v slovenskom právnom poriadku.

redaktor, denník Sme
Tu nejde o ten inštitút, ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... občan sa odvolá a vy na to nebudete prihliadať.

Robert Fico, predseda vlády
Pokiaľ ide o konflikt verejného a individuálneho záujmu, takýto konflikt nastáva veľmi často všade na svete. Niekde je silnejší individuálny súkromný záujem, niekde je silnejší verejný záujem. A treba si postaviť otázku, že čo je dnes dôležitejšie pre Slovensko, čo je silnejšie? Slovenský verejný záujem na odstraňovaní regionálnych rozdielov, lebo diaľnice a rýchlostné komunikácie sú jediným spôsobom, ako odstraňovať regionálne rozdiely, či tento verejný záujem jej slabší ako záujem majiteľa štyroch árov záhradky? To je legitímna otázka, ja s vami súhlasím, že to musí niekto vyriešiť. Ale pokiaľ ide o tento konflikt, my si myslíme, že urýchlenie výstavby diaľnic vyžaduje prijatie takéhoto opatrenia, aby ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií malo samostatný stavebný úrad. Pokiaľ ide o počty tunelov, nebol som infomovaný o takom veľkom počte. ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)...

Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Ja len chcem k tej prvej otázke povedať, že aj z okolitých krajín príklady sú, kde jednoducho ani nepoznajú tento problém, takto to poviem. Jednali sme v USA, ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... bola jedna s Chorvátmi, s Nemcami - my nevieme, čo to je, keď budujeme nadradenú dopravnú infraštruktúru, tak robíme, vôbec neriešime takéto veci, respektíve ich doriešujeme potom. Dokonca zacitujem z nemeckého zákona: “Budovanie diaľnic je prioritou vlády Nemeckej spolkovej republiky.” - takto doslova a tomu sa prispôsobuje všetko. My sme niekedy pápežskejší od pápeža v tomto, ale treba pamätať na ústavných právnikov samozrejme a doriešiť tento problém. Čo sa týka tunelov, na tom úseku, ktorý som deklaroval, to znamená D1, tak sú tam štyri tunely, prepáčte päť tunelov, na úseku Turany - Hubová je Šútovo – 400-metrový, Malá Fatra 280-metrový a Rojkov, ktorý je niečo cez kilometer. Na úseku Hubová – Ivachnová je Čebrať, čo je niečo do dvoch kilometrov a posledný je Šibeník na úseku Jánovce – Jablonov, ktorý je okolo pol kilometra. Čiže toto sú reálne tunely, ktoré nás čakajú zrealizovať a ktoré sa nedajú obísť. Mojou filozofiou je to, že nerobiť tunely tam, kde sa to dá, ale v týchto úsekoch sa to naozaj nedá, pretože tunely, to je ozaj fabrika, ktorá pohltí veľa energie, veľa prevádzkových nákladov a vyhnúť sa tunelov čo najväčšej možnej miere, ale tieto, ktoré som vymenoval, tým sa zrejme nebude dať vyhnúť.

redaktor
...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... po Košice? Hovoríte o plynulej doprave po Košice?

Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Áno, samozrejme, tie sú na úsekoch, ktoré sú rozostavané. To znamená - to som povedal, my dobehneme zo štátneho rozpočtu, v spolufinancovaní eurofondami tie stavby, ktoré sú začaté, respektíve sa v tomto roku majú začať. To sú všetky úseky, Mengusovce – Jánovce – možno ten tunel vy spomínate - a samozrejme Sverepec – Vrtižer a tie úseky, ktoré sú teraz rozostavané ďalšie. Toto sú tie úseky, ktoré nie sú rozostavané, a prioritou vlády je, aby sa aj tieto úseky dorobili, aby bola v tom roku 2010, ktorý sme deklarovali, spojená Bratislava s Košicami.

redaktor, Slovenská televízia
Hovorili ste, že už sa rozbehli nejaké rokovania s firmami, ktoré by mali záujem o tie PPP projekty, chcem sa spýtať, že či sú to nejaké domáce subjekty alebo sú to zahraničné firmy, či sú to banky alebo stavebné firmy alebo o aký subjekt vlastne ide?

Robert Fico, predseda vlády
Aby som nepredbiehal tento okamih, ja môžem len potvrdiť, že počas návštevy mojej pracovnej v Londýne sa veľmi intenzívne rokovalo na Európskej banke pre obnovu a rozvoj. Túto informáciu ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... treba považovať za dostačujúcu.

redaktorka
Ja som chcela len poprosiť, dva roky je hotová štúdia ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)..., ktorý jednu časť diaľnice D1, vyše 90 km, riešil podľa ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... výpočtov a náklady na 80-90 km diaľnic sa stavalo PPP formou, je vysoko – vysoko nad 100 mld. Sk. To znamená, že vy uzavriete zmluvy na 20 – 30 rokov, ktoré štát nad 100 mld. bude musieť zaplatiť. Máte ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... zodpovednosti zoberiete teda na triko, lebo predošlá vláda tiež riešila 90 km a potom zistila, že treba nejaký pilotný projekt a treba ísť veľmi opatrne do takýchto záležitostí.

Robert Fico, predseda vlády
My máme záujem urýchliť výstavbu diaľnic a tak to urobíme, aby to bolo výhodné aj pre štát, aj pre ľudí, takže nechajte to už na nás, pokiaľ ide o aktualizáciu tohto programu, ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)...

pani Maková
Dobrý, ja som sa len chcela opýtať to, či existuje nejaké číslo teda, koľko by mal ten koncesionár alebo ten investor do toho vraziť a koľko by tam bol podiel štátu. A druhá vec teda – dávate to ako prioritu, ak sa ten termín nestihne splniť, viem, že ešte do 2010 je toho veľa, ale je to dosť natesno, možno aby už, vlastne už budúci rok sa začalo s tou stavbou, budete vyvodzovať možno vy osobne nejakú zodpovednosť?

Robert Fico, predseda vlády
Ja vašej otázke absolútne nerozumiem, prečítajte si programové vyhlásenie vlády. Programové vyhlásenie vlády hovorí postaviť 100 km diaľnic do roku 2010 a rýchlostných komunikácií, toto nás zaväzuje. My to chceme urýchliť, aj to je zle?

pani Maková
Nie, len sa pýtam.

Robert Fico, predseda vlády
Tak nerozumiem vašej otázke, tak všetci sa odvoláme, obesíme, ak to nebude, ja neviem, 155, ale bude to 148. Však klaďte, prosím vás, trošku také racionálne otázky. Tu je jasný záväzok v programovom vyhlásení vlády, ktoré bolo schválené v Národnej rade Slovenskej republiky, toto nás zaväzuje a my to chceme urýchliť - a zase okolo toho špekulujete. Chceme to urýchliť, chceme urobiť všetko pre to, aby do roku 2010 mohli ľudia plynule prechádzať z Bratislavy do Košíc a aby nastal posun medzi Bratislavou a Zvolenom. Ak aj toto je zločin, tak už ja naozaj neviem, čo mám na tlačových konferenciach hovoriť.

pani Maková
Nie, ja len, že či to vidíte ako reálne.

Robert Fico, predseda vlády
Ale čo máme urobiť, keď teraz urobíme o päť kilometrov menej, tak čo? Celá vláda má odtúpiť alebo čo máme urobiť? Toto je náš záväzok, ak toto nenaplníme, tak treba vyvodzovať politickú zodpovednosť. Ak máme záujem - ale ja odpovedám, že ak nenaplníme programové vyhlásenie vlády, je potrebné vyvodzovať politickú zodpovednosť. Ale nie, ak hľadáme spôsoby a cesty, ako urýchliť výstavbu diaľnic, tak ideme teraz prijímať v auguste na vláde aktualizáciu, čo by sa dalo urobiť, hľadáme riešenia, hľadáme možnosti a vy sa nás pýtate, že koľko ľudia budú platiť ako mýtne. Tak...

pani Maková
Ale či to vidíte ako reálne? Jednoducho, lebo ešte pred polrokom pán minister Vážny hovoril o tom, že 2013 minimálne.

Robert Fico, predseda vlády
Je to reálne, ale veď my hovoríme o urýchlení do roku 2010, takže ak dovolíte, my predložíme takýto plán vláde a budeme všetko pre to robiť, aby tá diaľnica a rýchlostné komunikácie do roku 2010 boli plynulo postavené až po Košice. Odpovedáme veľmi presne na vaše otázky. ...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)...

Ľubomír Vážny, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Je to reálne za splnenia tých podmienok, ktoré sme definovali v úvode. Ak by to bolo nereálne, tak by sme to tu nepredkladali.

Robert Fico, predseda vlády
Ja chápem, že nie sme vaši lieblingovia, ale tak jednoducho – taký je život.

redaktorka, denník Pravda
Pán premiér, keď bude aj v roku 2010 z tých vyše desať úsekov na diaľnici do Košíc deväť len rozostavaných, v počiatočnom štádiu, budete považovať svoj sľub o sprejazdnení diaľnice medzi Žilinou a Košicami za splnený?

Robert Fico, predseda vlády
Pani redaktorka, mňa zaväzuje programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. My hľadáme riešenia, ako to urýchliť, nič iné.

tlačový tajomník
Dobre, takže ďakujem za pozornosť.