Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Ponuka práce


Dňom 1. novembra 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

 Obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest na základe zákona sa môže uskutočniť:

  1. výberovým konaním – ak sa obsadzuje voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca
  2. výberom
    a)   z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu,
    b)   zo štátnych zamestnancov

Ak sa uchádzač hlási naraz na viac voľných štátnozamestnaneckých miest, je povinný poslať osobitne žiadosť s požadovanými dokladmi na každý výber /výberové konanie s označením čísla výberu / výberového konania.

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výber / výberové konanie na nasledovné voľné štátnozamestnanecké miesta:

 

ŠTÁTNA SLUŽBA:

Hlavný štátny radca – vedúci štátny zamestnanec – riaditeľ odboru (PDF - 339 kB)
Hlavný radca - Odbor kultúry národnostných menšín (PDF - 52 kB)
Štátny radca - Odbor kultúry národnostných menšín (PDF - 53 kB)
Hlavný radca - Sekcia národnostných menšín (PDF - 53 kB)
Hlavný štátny radca - Oddelenie metodiky, monitorovania a hodnotenia HP MRK (PDF - 54 kB)
Hlavný štátny radca - Oddelenie metodiky, monitorovania a hodnotenia HP MRK (PDF - 54 kB)
Hlavný štátny radca – vedúci štátny zamestnanec – vedúci oddelenia metodiky, monitorovania a hodnotenia HP MRK (PDF - 54 kB)
Hlavný štátny radca – vedúci štátny zamestnanec – vedúci oddelenia prípravy implementácie podporených LSKxP (PDF - 54 kB)
Hlavný radca - Odbor kultúry národnostných menšín (PDF - 53 kB)
Štátny radca - Odbor kultúry národnostných menšín (PDF - 52 kB)
Hlavný radca - Odbor protokolu (PDF - 52 kB)


VEREJNÁ SLUŽBA: