Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Poradné orgány vlády Slovenskej republiky


2. marca 2011 vláda Slovenskej republiky schválila úpravu poradných orgánov vlády.

Na novovytvorenú Ministerskú radu prešli kompetencie:

- Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog,
- Ministerskej rady vlády pre záležitosti Európskej únie,
- Rady vlády pre trvalo udržateľný rozvoj,
- Rady vlády pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi operáciami.

 

Na novovytvorenú Radu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť prešli kompetencie:

- Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie,
- Rady vlády pre seniorov,
- Rady vlády pre osoby so zdravotným postihnutím,
- Rady vlády pre rodovú rovnosť,
- Výboru ministrov pre deti.


Zachované zostanú:


- Legislatívna rada vlády,
- Hospodárska rada vlády,
- Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,
- Akreditačná komisia,
- Hospodárska a sociálna rada,
- Rada vlády pre prevenciu kriminality,
- Bezpečnostná rada SR,
- Rada vlády pre vedu a techniku,
- Rada vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu.


Úplne sa zrušili:


- Komisia pre vedomostnú spoločnosť,
- Rada vlády pre jednotnú prezentáciu v zahraničí,
- Rada vlády pre bezpečnosť cestnej premávky,
- Cenová rada vlády.


_______________________________________________________________________

Ministerská rada

Štatút (PDF - 291 kB)

Medziministerský poradný, konzultačný, iniciatívny a koordinačný orgán vlády SR, ktorý okrem iného prevzal aj kompetencie Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Ministerskej rady vlády pre záležitosti Európskej únie, Rady vlády pre trvalo udržateľný rozvoj a Rady vlády pre regionálnu politiku a dohľad nad štrukturálnymi operáciami.

Tajomník: Mgr. Peter Markovič
Sídlo: Úrad vlády SR
E-mail: peter.markovic@vlada.gov.sk

Sekretariát Ministerskej rady:

Mgr. Jaroslav Vacek
tel: 00421 906 103 495
E-mail: jaroslav.vacek@vlada.gov.sk

Bc. Peter Elek
tel: 00421 906 103 495
E-mail: peter.elek@vlada.gov.sk


Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť


Poradný orgán vlády, ktorý prevzal kompetencie: Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, Rady vlády pre seniorov, Rady vlády pre osoby so zdravotným postihnutím, Rady vlády pre rodovú rovnosť a Výboru ministrov pre deti. Viac informácií o rade TU.

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti: Filip Vagač
Sídlo: Úrad vlády SR, Štefánikova 2

Tel.: 02/5729 5500
E-mail: filip.vagac@vlada.gov.sk

Rada vlády Slovenskej republiky pre seniorov

Rada vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím

Spoločný sekretariát Rady vlády SR pre seniorov a Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím
Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Riaditeľka: PhDr. Mária Homolová
Tel.: 02/2046 1314
E-mail: maria.homolova@employment.gov.sk

Sekretariát: Mgr. Lívia Jurová
Tel.: 02/2046 3110
E-mail: livia.jurova@employment.gov.sk

Rada vlády SR pre rodovú rovnosť

Tajomníčka:
Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sekretariát: Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Tel.: 02/2046 1813


Výbor ministrov pre deti

Sekretariát výboru ministrov pre deti
Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zastupujúca riaditeľka: Mgr. Janka Divincová
Tel.: 02/2046 3117
E-mail: janka.divincova@employment.gov.sk

Tajomníčka: Mgr. Stanislava Bazsová
Tel.: 02/2046 3129
E-mail: Stanislava.Bazsova@employment.gov.sk

Akreditačná komisia

Tajomníčka: RNDr. Mária Holicka
Sídlo: Ministerstvo školstva SR

Tel.: 02/5937 4240
E-mail: maria.holicka@minedu.sk

Legislatívna rada vlády SR

Tajomník: JUDr. Peter Rohaľ
Sídlo: Úrad vlády SR

Tel.: 02/5729 5460

Hospodárska a sociálna rada SR (Konzultačný a dohodovací orgán)


Tajomník: Ing. Andrea Strečková

Sekreteriát: Zuzana Hedl
Sídlo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Tel.: 02/2046 3108
E-mail: andrea.streckova@employment.gov.sk

Tel.: 02/2046 3107
E-mail: zuzana.hedl@employment.gov.sk
Fax: 02/2046 3137 

Bezpečnostná rada Slovenskej republiky

Riaditeľ KBR: Pavel Zajac
Sídlo: Úrad vlády SR

Tel.: 02/5729 5188
E-mail: pavel.zajac@vlada.gov.sk

Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Tajomník: Ing. Jozef Halcin
Sídlo: Ministerstvo vnútra SR

Tel.: 02/5094 4641
E-mail: rvpk@minv.sk

Rada vlády SR pre vedu a techniku

Tajomník: Prof. Ing. Mikuláš Šupín
Sídlo: Ministerstvo školstva SR

Tel.: 02/5910 2612
E-mail: mikulas.supin@minedu.sk

Rada vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu

Tajomník: Ing. Ivan Stankovský, CSc.
Sídlo: Ministerstvo školstva SR
Tel.: 02/5477 6774
E-mail: sekretariat@siov.sk

Hospodárska rada vlády SR

Tajomník:
Sídlo:
Tel.:
E-mail:
Rada vlády SR pre verejnú správu

Tajomník: Jozef Búšik
Sídlo: Ministerstvo vnútra SR

Tel.: 02/4859 2900
E-mail: srv.svs@mvsr.vs.sk

Úverový a záručný výbor vlády SR

Tajomník: Ing. Eva Zajasenská
Sídlo: Ministerstvo financií SR

Tel.: 02/5958 2142
E-mail: eva.zajasenska@mfsr.sk

Pandemická komisia vlády SR

Tajomník: Anton Tencer
Sídlo: Ministerstvo zdravotníctva SR

Tel.: Tel.: 02/5937 3357
E-mail: anton.tencer@health.gov.sk

Riadici výbor pre systémový audit pripravenosti subjektov zapojených do systému implementície fondov EÚ na programové obdobbie 2007 - 2013

Tajomník: Ing. Marcela Zubriczká
Sídlo: Ministerstvo financií SR

Tel.: 02/5958 3333
E-mail: marcela.zubriczka@mfsr.sk

Rada vlády SR pre deti a mládež

Tajomník: Mgr. Mária Bošňáková
Sídlo: Ministerstvo školstva SR