Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vyhlásenie podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela k Dúhovému pochodu Bratislava 2011


Sexuálne menšiny, rovnako ako obete rasizmu, xenofóbie, sexizmu, náboženskej či inej perzekúcie sú diskriminované a vystavené hanlivému zaobchádzaniu, pretože dominantná spoločnosť ich chce často identifikovať ako menejcenných, iných od „nás“. Takýto konštrukt sexuálnych menšín ako tzv. nenormálnych má ospravedlňovať to, že nemajú zaručené rovnaké práva ako tí, ktorí sú považovaní za tzv. normálnych. Tí, ktorých spoločnosť považuje za údajných deviantov však majú tie isté ľudské práva ako tí, ktorých považuje za údajne morálne čistých. Občania patriaci k sexuálnym menšinám sú ľudské bytosti, ktoré majú právo na ochranu svojej dôstojnosti a rovnaké zaobchádzanie bez ohľadu na to, či ich časť spoločnosti považuje za „normálnych“ alebo nie.


Dúhový pochod podporujem a vnímam ako manifestáciu inakosti najmä v jeho symbolickej rovine – ako uznanie ľudskej dôstojnosti a rovnosti ľudí, ktorí patria k sexuálnym menšinám. Verím, že jedného dňa aj naša spoločnosť právne uzná, že homosexuálne páry sú schopné vytvoriť dlhotrvajúce zväzky tak, ako heterosexuálne páry a že si zasluhujú nielen rovnaké práva, ale aj rovnaký spoločenský rešpekt. Odopieranie práv akýmkoľvek menšinám sa, žiaľ, často zneužíva aj v politickom zápase, neraz zastiera skutočné problémy krajiny a je skôr svedectvom pretrvávajúcej intolerancie tzv. väčšinovej spoločnosti ako porozumenia a znášanlivosti. Žiaľ, Slovenská republika je na chvoste krajín Európskej únie nielen v uznaní práv neheterosexuálnych menšín, ale vôbec citlivosti k akýmkoľvek menšinám. Som presvedčený, že to tak nemôže dlho zostať a že aj tento pochod môže prispieť k pozitívnej zmene.


Bratislava, 2. júna 2011