Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Stanovisko k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov v roku 2011


Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová sa na stretnutí s predsedníčkou Štatistického úradu SR Ľudmilou Benkovičovou oboznámila s aktuálnym priebehom Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a požiadala predsedníčku ŠÚ SR o vysvetlenie medializovaných pochybností o jeho priebehu.


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 je dôležité nielen z pohľadu získania detailného obrazu o stave spoločnosti, ale aj z pohľadu našich európskych záväzkov. Predsedníčka vlády sa doňho už zapojila aj osobne vyplnením sčítacích hárkov s prideleným kódom (tzv. identifikátorom).


Samotné sčítanie prebieha vo všetkých európskych krajinách a v každej z týchto krajín je pre úspešný priebeh sčítania potrebné do istej miery narábať aj s osobnými údajmi. Kým na Slovensku je každému občanovi pridelený kód na jedno použitie (tzv. identifikátor), v iných krajinách obsahujú sčítacie hárky priamo meno a priezvisko, či dokonca rodné číslo občana. Bezpečné nakladanie s údajmi občanov je základnou podmienkou sčítania, a preto predsedníčka vlády vyzvala predsedníčku Ľ. Benkovičovú, aby Štatistický úrad dôsledne chránil údaje občanov, a predišiel tak akýmkoľvek pochybnostiam.


Za hladkú prípravu a priebeh, a najmä bezpečný zber údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch, zodpovedá od začiatku Štatistický úrad SR. Predsedníčka vlády SR preto vyzýva štátne organizácie a samosprávy, aby so ŠÚ SR plne spolupracovali.
* * * * *

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR