Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Stanovisko Úradu vlády SR k projektu pre Ústredný portál verejnej správy


NASES a ani Úrad vlády SR nikdy nevyhlásili, že nezrušia zmluvu s dodávateľom projektu pre Ústredný portál verejnej správy. Rovnako ako Ministerstvo financií SR vždy tvrdili, že pôvodný projekt, zazmluvnený predchádzajúcou vládou, obsahuje viacero nedostatkov a je možné ho realizovať podstatne lacnejšie.


Ministerstvo financií na základe výsledkov posúdenia informovalo NASES, že odstránenie nedostatkov považuje za zásadnú podmienku pokračovania projektu realizácie. Preto NASES pozastavil práce na projekte a riešil elimináciu rizík vyplývajúcich z protokolu vypracovaného na ministerstve financií - tak s ministerstvom financií, ako aj s dodávateľom. Rovnako ako pri iných projektoch, bolo predmetom rokovaní s dodávateľom aj výrazné zníženie ceny a úprava vecného nastavenia projektu a s tým súvisiaca zmena zmluvy. Nie je teda pravdou, že by Úrad vlády bránil „spornú megazákazku“.


V apríli 2011 ministerstvo financií rozhodlo, že odstúpi od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Toto rozhodnutie bolo doručené NASES- u 27. apríla 2011.


Dňa 18.mája 2011 bol Úradu vlády SR doručený list ministra financií, ktorým pozýva na rokovanie o ďalších krokoch pri riešení dvoch oblastí:


zabezpečenie prevádzky a funkcionality súčasného ústredného portálu a vládnej siete Govnet riešenie rozvojového projektu, ktorý by mal byť financovaný prostredníctvom eurofondov Nezávisle od listu ministra financií zvolal generálny riaditeľ NASES na 2. júna 2011 rokovanie riadiaceho výboru ÚPVS, v rámci ktorého budú prerokované obe problémové oblasti.


Úrad vlády SR od začiatku zastáva rovnaký názor: najskôr je potrebné definovať, ako bude zabezpečené riešenie kľúčového projektu informatizácie v prípade zrušenia existujúcej zmluvy, ako bude zabezpečený existujúci portál, aké riziká a náklady budú so zmenou spojené a kto bude niesť zodpovednosť za jednotlivé kroky a opatrenia.


V prípade, že nový projekt zabezpečí požiadavky kladené na Ústredný portál, že bude zabezpečené prechodné riešenie do času, kým sa nový projekt zrealizuje a zároveň bude zabezpečená funkčnosť existujúceho portálu, nemá Úrad vlády SR žiadny problém so zrušením zmluvy, s ktorou súčasné vedenie úradu vlády, ani NASES-u nikdy nevyslovilo súhlas. Kým nie je vecne doriešené zabezpečenie tohto kľúčového projektu informatizácie, Úrad vlády SR nepovažuje za potrebné vyjadrovať sa k danej téme.* * * * *

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR