Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vyhlásenie podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela k neschváleniu Výboru pre práva osôb s neheterosexuálnou orientáciou


Aj napriek skutočnosti, že vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí v stredu 11. mája 2011 neschválila navrhovaný Výbor pre práva osôb s neheterosexuálnou orientáciou, podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel naďalej podporuje a iniciuje aktivity, ktoré prispievajú k zlepšeniu postavenia osôb s odlišnou sexuálnou orientáciou v slovenskej spoločnosti. Má záujem na zvyšovaní ochrany ich práv, odstraňovaní akejkoľvek formy ich diskriminácie a zefektívňovaní tvorby a realizácie štátnej politiky Slovenskej republiky v tejto oblasti v zmysle prijatých medzinárodných dohovorov.

Úrad podpredsedu vlády SR – najmä prostredníctvom Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania Úradu vlády SR – komunikuje a spolupracuje s organizáciami a združeniami zastupujúcimi sexuálne menšiny. Vicepremiér SR Rudolf Chmel podporuje dialóg na odbornej úrovni, kde jedným z konkrétnych krokov je napríklad medzinárodný seminár Ľudskoprávne aspekty života párov rovnakého pohlavia (v Európe a na Slovensku), ktorý sa uskutoční 31. mája 2011 v Bratislave, či participácia na slovenskom vydaní nezáväzného právneho dokumentu Jogjakartské princípy. Ide o súbor právnych princípov slúžiacich na podporu a ochranu práv osôb s menšinovou sexuálnou orientáciou, ktorý bol roku 2006 prijatý skupinou významných expertov rôznych štátov dlhodobo pôsobiacich vo sfére ľudských práv.

Úrad podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny sa bude vo svojej pôsobnosti aj naďalej venovať problematike práv osôb s neheterosexuálnou orientáciou a dôsledne monitorovať všetky prípady bezprávia a deformácie, ktoré túto zraniteľnú menšinu ohrozujú. Neschválenie Výboru pre práva osôb s neheterosexuálnou orientáciou chápe vicepremiér SR Rudolf Chmel ako vychýlenie z európskej normy, ale nie ako neprekonateľný problém, ktorý by mal osudovo rozdeľovať súčasnú koalíciu. (Tá predchádzajúca si takúto úlohu ani nedala!)