Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Program Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa 2. mája 2011 (pondelok) o 9,00 h na Úrade vlády SR v zasadačke č. 101


Program Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa  2. mája 2011 (pondelok) o 9,00 h na Úrade vlády SR  v zasadačke č. 101

Program:
 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MS SR
 2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MS SR  
 3. Návrh akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2011-2013
  Predkladá: MH SR
 4. Návrh zákona o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MH SR     
 5. Inovačná politika na roky 2011 až 2013 v rezorte Ministerstva hospodárstva SR
  Predkladá: MH SR
 6. Marketingová stratégia SACR v cestovnom ruchu do roku 2013
  Predkladá: MDVaRR SR  
 7. Návrh zákona o poštových službách a o zmene niektorých zákonov
  Predkladá: MDVaRR SR