Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vyhlásenie podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela pri príležitosti podpisu Memoranda o porozumení vo veci spoločného projektu SOBIBOR


V pondelok 28. februára 2011 bolo vo Varšave za prítomnosti generálneho riaditeľa Sekcie ľudských práv a rovnakého zaobchádzania Úradu vlády Slovenskej republiky Kálmána Petőcza, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry Poľskej republiky Piotra Zuchowskeho a zástupcov holandskej a izraelskej vlády slávnostne podpísané nové znenie Memoranda o porozumení vo veci spoločného projektu rekonštrukcie múzea a pamätného miesta v bývalom nacistickom vyhladzovacom tábore SOBIBOR. Projekt je spoločnou iniciatívou štyroch krajín – Poľska, Slovenska, Holandska a Izraela. V budúcnosti sa však okrem účasti súčasných krajín počíta tiež s finančným a odborným zapojením ďalších krajín a mimovládnych a medzinárodných organizácií.


Základným cieľom projektu je vytvorenie dôstojného miesta pamäte a piety, ako aj moderného múzejného a vzdelávacieho centra v areáli bývalého nacistického vyhladzovacieho tábora Sobibor. Sobibor bol miestom smrti najväčšieho zo všetkých nacistami zavraždených slovenských Židov. V tábore bolo zavraždených takmer 25 tisíc židovských občanov zo Slovenska.


Vzhľadom k historickej významnosti tábora Sobibor pre Slovenskú republiku je aktívna účasť na projekte žiaduca a demonštruje jasný postoj našej krajiny k udalosti holokaustu. Podpisom memoranda o porozumení Slovenská republika vyslala jasný signál medzinárodnému spoločenstvu, že prikladá mimoriadny význam otázke vysporiadania sa s tragédiou holokaustu. Tento projekt, spolu s vytvorením múzea a vzdelávacieho centra v bývalom pracovnom tábore v Seredi, predstavuje svojho druhú najväčšiu iniciatívu Slovenskej republiky za posledné obdobie.

Varšava/Bratislava 28. 2. 2011