Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Program Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutočnila dňa 28. februára 2011 (pondelok) o 9,00 h na Úrade vlády SR v zasadačke č. 101


Program:

 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MPSVaR SR
                                        
 2. Návrh zákona o Obchodnom vestníku
  Predkladá: MS SR      
                                               
 3. Rôzne
  a) Analýza súčasného stavu v zdravotníctve, vo väzbe na otvorenie pracovného trhu v Nemecku a Rakúsku a vzhľadom na situáciu v Českej republike
  Predkladá: MZ SR