Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vyhlásenie podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011


Slovenská republika predstavuje dnes etnicky najrozmanitejšiu krajinu strednej Európy. Túto skutočnosť vnímame ako obohatenie sociálneho kapitálu celej spoločnosti. Roku 2011 sa Slovenská republika nachádza v dostatočne pokročilom štádiu demokratického vývoja, aby túto prirodzenú viacetnickosť akceptovala a budovala lojalitu svojich obyvateľov aj prostredníctvom podpory ich identifikovania sa s národnostnými a inými menšinami.


Nadchádzajúce sčítanie obyvateľov okrem iného zmapuje aj etnický obraz našej spoločnosti, jej jazykovú a inú rôznorodosť. Multietnickosť chápeme ako výhodu našej krajiny, nie ako zdroj jej ohrozenia. Od príslušníkov menšín očakávame, že v poskytovaní štatistických údajov budú prikladať vážnosť nielen ekonomickým a spoločenským informáciám, ale nezabudnú ani na prihlásenie sa k národnostnej komunite, od ktorej odvodzujú svoju identitu, či s ktorou sa cítia kultúrne spätí. Osobitne dôležité bude toto prihlásenie sa najmä u obyvateľov, ktorých etnická identita sa vo vnímaní väčšiny vyznačuje negatívnymi stereotypmi.


Slovenská republika 21. storočia nemôže byť založená na historických traumách ani na stavaní múrov. Je to sebavedomý štát všetkých občanov, rešpektujúci pluralitu a slobodu prejavu a odmietajúci vylučovanie pre národnosť, rasu, konfesiu či inakosť. Vláda Slovenskej republiky chce byť garantom takého demokratického vývoja, ktorý zabezpečí každému občanovi slobodný pocit v základných rozhodovaniach určujúcich jeho dôstojný život.


Bratislava, 23. 2. 2011