Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vyjadrenie podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmelak rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici vo veci výrokov M. Kotlebu


Vzhľadom na pomerne široký spoločenský dopad nedávneho rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici o zastavení trestného stíhania vo veci výrokov Mariána Kotlebu vo volebnej kampani na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, považujem za nevyhnutné zaujať k tomuto rozhodnutiu svoje stanovisko verejne.

Rešpektujem nezávislé postavenie súdnictva v slovenskom právnom systéme, ktoré je jedným zo základných princípov právneho štátu a demokratického usporiadania spoločnosti. Napriek tomu však chcem poukázať na možné dôsledky nedávneho rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici v kauze predvolebných vyjadrení Mariána Kotlebu. Berúc do úvahy ostatné verejné vyjadrenia M. Kotlebu (napríklad dňa 31. 5. 2010 v Považskej Bystrici), ako aj jeho iné verejné vystúpenia a aktivity, je zrejmé, že výroky, ktoré boli predmetom obžaloby, boli namierené voči Rómom ako celej etnickej skupine. Používanie hanobiacich a nenávisť podnecujúcich výrokov označujúcich celú etnickú skupinu za „cigánskych parazitov“ v rámci predvolebnej kampane je podľa môjho presvedčenia v príkrom rozpore s morálkou a zákonmi a malo by byť jednoznačne vykázané z priestoru legitímnej diskusie o verejných veciach.

Takéto vyjadrenia totiž nielenže posilňujú negatívne stereotypy panujúce v spoločnosti voči Rómom, ale ak nie sú verejne odsúdené a sankcionované, vedú k ďalšiemu stupňovaniu napätia medzi majoritou a rómskou národnostnou menšinou. Dôrazne preto vyzývam orgány činné v trestnom konaní, súdnictvo, ako aj všetky orgány štátnej správy k dôslednej aplikácii všetkých dostupných prostriedkov a postupov, ktoré zabránia eskalácii medzietnického napätia a posilňovaniu negatívnych stereotypov voči akejkoľvek skupine obyvateľov Slovenskej republiky definovaných ich príslušnosťou k národnosti, jazyku, etnickej skupine, rase, vierovyznaniu, sexuálnej orientácii, postihnutiu či inej obdobnej charakteristike. História i súčasnosť dokumentujú, že prehliadanie či ignorovanie takéhoto napätia, podnecovaného aj podobnými výrokmi aké mal Marián Kotleba, môžu viesť v spoločnosti k vyostrovaniu konfliktov, ktoré nemusia mať ďaleko k násilných útokom či dokonca k vraždám skupín obyvateľov, akých sme boli nedávno svedkami v susedných krajinách.Bratislava, 17. 2. 2011