Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Program mimoriadnej Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa 23. novembra 2009 (pondelok) o 9,00 h na Úrade vlády SR v zasadačke č. 101


Program:
  • 1. Návrh novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    Predkladá: MPSVR SR

  • 2. Návrh na využitie finančných prostriedkov štátu na vytvorenie nových pracovných miest, resp. na zachovanie zamestnanosti
    Predkladá: MPSVR SR

  • 3. Návrh poslanecký návrh zákona z .... 2009, poslankyne NR SR Jany Vaľovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    Predkladá: MPSVR SR

  • 4. Rôzne