Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vyhlásenie podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča k blížiacim sa voľbám do orgánov samosprávnych krajov


Vicepremiér Dušan Čaplovič: Samosprávne kraje nepotrebujú dobrodruhov, ale zodpovedných politikov

Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič pozýva občanov k blížiacim sa voľbám do orgánov samosprávnych krajov. Regionálne inštitúcie výraznou mierou prispievajú k správe vecí verejných a preto táto úroveň moci nesmie patriť iba hŕstke politikov. Rozhodovanie o smerovaní kraja, veciach verejných, musí zohľadňovať širší celospoločenský záujem. Vicepremiér SR D. Čaplovič vníma v poradí tretie regionálne voľby ako príležitosť, dať samosprávnym krajom nový rozmer. Rozmer otvorených samospráv, ktoré sa systematicky a cielene rozvíjajú, aktívne využívajú ľudský, ekonomický i prírodný potenciál regiónu. Krajská samospráva dnes rozhodujúcou mierou vstupuje do oblasti regionálneho rozvoja, obnovy cestnej infraštruktúry, modernizácie školstva, ale i sociálnej či kultúrnej agendy. Ide teda o oblasti, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú náš každodenný život.

Neúčasť v novembrových krajských voľbách je na jednej strane možné vnímať ako prejav slobodnej vôle občanov, ale aj ako skutočné zrkadlo vzťahu ľudí k regiónu, komunálnym politikom. Pasívny prístup k voľbám považuje vicepremiér za ľahkovážne mrhanie jedným z dôležitých politických, ústavných práv. Voliči ním vytvárajú priestor pre vypočítavých kandidátov a po voľbách namiesto sľubovaného rozvoja kraja prichádza realita premietajúca sa do podivných politických hier, zvláštnych osobných obchodov. Podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič preto zdôrazňuje, že krajské parlamenty nepotrebujú dobrodruhov ale zodpovedných politikov, ľudí, ktorí cez verejnú moc nepomáhajú sebe, svojim kamarátom, ale prispievajú k udržateľnému rozvoju regiónov, pomáhajú zaostávajúcim obciam, mestám či ľuďom v hmotnej, sociálnej núdzi. O týchto princípoch by mali byť sobotňajšie voľby do orgánov vyšších územných celkov.


Michal Kaliňák,
hovorca podpredsedu vlády SR