Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Program mimoriadnej Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa 9. novembra 2009 (pondelok) o 9,00 h na Úrade vlády SR v zasadačke č. 101


Program:
1.       Komplexné vyhodnotenie účinnosti prijatých opatrení vlády SR pre riešenie dopadov globálnej hospodárskej a finančnej krízy v oblasti zamestnanosti
Predkladá: MH SR
 
2.            Zhodnotenie prijatých opatrení EÚ a národných vlád na prekonanie dôsledkov globálnej hospodárskej krízy v oblasti zamestnanosti z pohľadu využiteľnosti                    v podmienkach SR
Predkladá: MZV SR
 
3.       Analýza súčasného stavu a vývoja zamestnanosti, riziká vývoja zamestnanosti v ďalšom období, východiská a návrh opatrení pre podporu rastu zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti
Predkladá: predseda vlády SR
 
4.       Návrh zákona z ................. 2009 o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností
Predkladá: MH SR