Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Výbor ministrov pre drogové záležitosti rozhodoval o projektoch


Začiatkom tohto týždňa (pondelok, 6. júl) sa uskutočnilo zasadnutie Výboru ministrov pre drogové záležitosti a kontrolu drog. Jeho rokovanie zvolal a viedol podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práve a menšiny Dušan Čaplovič. Výbor ministrov sa venoval Návrhu na prerozdelenie dotácií poskytnutých Úradom vlády SR v roku 2009 na podporu programov v oblasti realizácie protidrogovej politiky vlády. Vzal na vedomie Informáciu o činnosti pracovnej skupiny pre problematiku protialkoholických a protitoxických liečení v ústavnej forme a tiež sa venoval činnosti Protidrogového fondu za minulý rok. „Výbor ministrov pre drogové záležitosti zahŕňa všetky kľúčové rezorty a ďalšie inštitúcie, ktoré dokážu spoločnými aktivitami účinne bojovať proti drogám a drogovým závislostiam,“ pripomenul vicepremiér. V súvislosti s finančnou podporou protidrogových aktivít uviedol, že aj v tejto oblasti platí, že problémov a starostí je viac ako peňazí vyčlenených pre realizáciu projektových návrhov. „Aj napriek tomu sme prehodnotili 86 projektov. Z nich bolo na schválenie odporúčaných 52 projektov v celkovej výške 960 tisíc EUR,“ dodal podpredseda vlády Dušan Čaplovič.

Vicepremiér SR Dušan Čaplovič pozitívne hodnotí doterajšiu činnosť Pompidou Groupe. „Toto diskusné fórum vytvára priestor na výmenu skúseností, transfer vedomostí o drogovej problematike a podporu implementácie európskej protidrogovej politiky v 35 členských štátoch. Zohráva významnú úlohu pri prepájaní a rozvoji vzájomnej spolupráce medzi krajinami Európy, ktoré sú členskými štátmi projektu, ale aj pri rozvíjaní spolupráce s krajinami Centrálnej a Východnej Európy, ako aj so štátmi v Stredomorskom regióne. Pompidou Groupe má preto obrovský geografický význam, ktorý je citeľný pre každú participujúcu krajinu.“ Projekt pôsobí v rámci šiestich kľúčových oblastí, ktoré sa venujú prevencii, liečbe, spravodlivosti a uplatňovaniu práva, bezpečnosti v medzinárodnej doprave, etike a tiež vede a výskumu. Rada vlády v tejto súvislosti podporila návrh na riadenie pracovnej skupiny, ktorá zadefinuje pozíciu Slovenska k prípadnému vypracovaniu európskeho dohovoru na podporu politiky verejného zdravia v rámci boja proti drogám.


Kancelária podpredsedu vlády SR