Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Program Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa 13. júla 2009 (pondelok) o 9,00 h na Úrade vlády SR v zasadačke č. 101


 1. Dopady globálnej finančnej a hospodárskej krízy na podnikateľské prostredie a obyvateľstvo
  Predkladá: MH SR

 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MPSVR SR

 1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
  Predkladá: MPSVR SR

 1. Návrh zákona z ... 2009 o doprave na dráhach
  Predkladá: MDPT SR

 1. Návrh zákona z ... 2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladá: MDPT SR

 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MDPT SR

 1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na školský program podpory spotreby ovocia a zeleniny
  Predkladá: MP SR

 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR

 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpis
  Predkladá: MF SR

 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR

 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MF SR

 1. Návrh zákona o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
  Predkladá: MF SR

 1. Návrh zákona o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladá: MF SR

 1. Návrh opatrení na elimináciu dopadov krízy na malé letiská
  Predkladá: AZZZ SR

 1. Návrh zákona z 2009 o ochrane pred povodňami 
  Predkladá: MŽP SR

 1. Rôzne