Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vyhlásenie vicepremiéra SR Dušana Čaploviča k rokovaniu Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj


Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič dnes viedol rokovanie Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj. Členovia poradného tímu na zasadnutí okrem iného prerokovali Odpočet plnenia cieľov Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005-2010 za rok 2008. Dokument nadväzuje na Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja, pričom samotný dokument obsahuje 14 prioritných oblastí.

„Implementácia princípov a cieľov trvalo udržateľného rozvoja do hospodárskej politiky SR, podpora využívania všetkých dostupných finančných možností pre podporu trvalo udržateľného rozvoja, alebo napríklad ochrana a racionálne využívanie prírody a krajiny sú veľmi dôležité opatrenia, ktoré budú neskôr odkazom našim generáciám. Preto sme sa dnes zaoberali touto správou v širšom kontexte,“ uviedol vo svojom vyhlásení Dušan Čaplovič.

Rada vlády SR sa tiež venovala využívaniu finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a realizácii projektov z hľadiska dopadov na trvalo udržateľný rozvoj. Vicepremiér SR v tejto súvislosti pripomenul: „Získavanie zdrojov z fondov EÚ je popri štátnom rozpočte kľúčovým finančným krytím ambicióznych projektov, ktoré naše regióny posúvajú vpred. Preto sme sa venovali ich využívaniu z pohľadu schopností a možností jednotlivých ministerstiev.“

Rada vlády SR sa tiež venovala Koncepcii integrovaného manažmentu vodných tokov. „V posledných dňoch sme svedkami toho, čo dokáže divoká voda. Bezohľadne ničí majetky a hazarduje s osudmi ľudí. Voči tomu nesmieme byť ľahostajní, ale musíme nájsť harmóniu človeka so zákonmi prírody. Preto oceňujem tento materiál pripravený Združením miest a obcí Slovenska, ktorý ponúka integrovaný prístup a riešenie problémov v oblasti znižovania povodňových rizík a rizík sucha, ako aj škôd, ktoré vznikajú ich vplyvom a v ich dôsledku,“ zdôraznil vo svojom vyhlásení podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič.

Informáciu na web poskytla Kancelária vicepremiéra SR.